instalacja fotowoltaiczna

Przy instalacji fotowoltaiki bardzo często największy nacisk kładzie się na wybór właściwych paneli czy inwertera. Warto jednak wskazać, że przy jej realizacji duże znaczenie ma także dobór odpowiednich kabli. Jakie kable stosowane są w instalacjach fotowoltaiki? Dlaczego ich prawidłowy dobór jest tak istotny?

Kable do fotowoltaiki – do czego służą?

Przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej duże znaczenie ma dopasowanie właściwych kabli oraz innych elementów jak złączki. Zadaniem tego okablowania jest połączenie ze sobą wszystkich elementów wchodzących w skład systemu, aby mógł on działać prawidłowo.

Za dobór właściwych kabli do fotowoltaiki odpowiedzialny jest jej projektant, który musi wtedy uwzględnić rodzaje urządzeń w ramach instalacji oraz warunki, na jakie będzie ona wystawiona. Gdy natomiast instalację zamierza się zamontować we własnym zakresie, wtedy kable do fotowoltaiki trzeba dopasować samodzielnie.

Dlaczego wybór kabli do fotowoltaiki jest tak istotny?

Dobranie odpowiedniego okablowania do instalacji fotowoltaicznej jest ważne z kilku powodów.

Przede wszystkim właściwie dobrane kable do fotowoltaiki sprawią, że instalacja będzie działała prawidłowo i spełniała w ten sposób swoją główną funkcję, czyli będzie produkowała prąd.

Również odpowiednie okablowanie sprawi, że instalacja będzie w wyższym stopniu zabezpieczona przed usterkami wynikającymi z oddziaływania na nią czynników zewnętrznych.

Nieodpowiednio dobrane kable do fotowoltaiki mogą przyczynić się również do powstania pożarów.

Czym muszą wyróżniać się kable do fotowoltaiki?

Jako że kable do fotowoltaiki wystawione są na działanie niekorzystnych czynników, muszą być one na nie odporne, aby w ten sposób zapewnić sprawne działanie instalacji bez ryzyka pojawienia się usterek.

Okablowanie używane w instalacjach fotowoltaicznych musi być zatem:

  • Odporne na wysokie temperatury,

  • Odporne na promieniowanie UV,

  • Elastyczne,

  • Wytrzymałe na obciążenia.

Dodatkowo warto wskazać, że kable do fotowoltaiki powinny też posiadać odpowiednie certyfikaty. Muszą one potwierdzać, że okablowanie jest zgodne z normami w Europie oraz muszą one posiadać certyfikat CE. Atutem będzie również posiadanie innych certyfikatów, na przykład wydanych przez TUV.

Zaleca się także wybieranie kabli, które w razie pojawienia się pożaru instalacji nie będą rozprzestrzeniały ognia i wydzielały szkodliwych par.

Wobec tego wtedy, gdy trzeba zakupić okablowanie, nie warto zdecydować się na to standardowe, natomiast lepiej wybrać kable dedykowane do takich instalacji i wyróżniające się wysoką jakością.

Leave a Comment