Pomiary 3D w budownictwie

Skanery trójwymiarowe, powszechnie nazywane skanerami 3D, są zaawansowanymi pod względem technicznym urządzeniami, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Między innymi znalazło się zastosowanie skanerów 3D w budownictwie. Do czego są tam wykorzystywane takie skanery? Czemu służą wykonywane przez nie profesjonalne pomiary 3D?

Jak działa skaner 3D?

Istnieją skanery 3D do zastosowań domowych, jak i przemysłowych. Profesjonalne urządzenia tego typu pozwalają na cyfrowe odwzorowanie rzeczywistego obiektu na potrzeby druku w trójwymiarze, ale nie jest to jedyny cel i tryb ich działania. Skanery 3D z powodzeniem używane są już przy pracach z zakresu kontroli jakości na liniach produkcyjnych. Profesjonalne pomiary 3D w pracach metrologicznych dają szerokie możliwości weryfikowania jakości produkowanych rzeczy. Poza tym skanery pozwalają na szybkie tworzenie cyfrowej dokumentacji przedmiotów, łącznie z tymi, które mają mocno skomplikowaną geometrię.

W efekcie działania skanerów 3D dany obiekt jest badany przy użyciu odpowiedniej technologii, a skaner 3D zbiera miliony punktów, które po przeniesieniu do programu komputerowego tworzą cyfrową kopię obiektu rzeczywistego, wraz ze wszelkimi detalami. Tworzone w ten sposób cyfrowe modele 3D mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów, m.in. w budownictwie.

Skanery 3D dalekiego zasięgu w branży budowlanej

Spośród różnych typów skanerów 3D można wymienić skanery dalekiego zasięgu, które są skanerami laserowymi. Wiązka lasera w takim przypadku bada przestrzeń, jaka znajduje się przed nią, a jeśli napotyka przeszkodę, odbija się od jej powierzchni i powraca do skanera z informacją o odległości i położeniu danego punktu w układzie współrzędnych w obejmowanej swym zasięgiem przestrzeni. Profesjonalne pomiary 3D przy użyciu skanerów dalekiego zasięgu pozwalają na uzyskanie dokładności +/- 1 mm.

Skanowanie 3D dalekiego zasięgu wykorzystywane jest w budownictwie. Nowe budynki powstają zwykle na bazie dokładnie przygotowanego i zdigitalizowanego projektu 3D. Jeśli chodzi o przebudowę istniejącego obiektu, skanery 3D ułatwiają pracę projektantom, ponieważ pozwalają na szybkie odwzorowanie faktycznego stanu i otrzymanie jego modelu przestrzennego. W ciągu jednego dnia odtwarzana jest cała architektura budynku, z wysoką dokładnością. Nie tylko przyspiesza to proces projektowania, ale umożliwia stworzenie w programie typu CAD modelu, którego wykonanie nie byłoby możliwe przy użyciu tradycyjnych metod pomiarowych, które zajmują bardzo dużo czasu. Dzięki dokładnemu skanowaniu trójwymiarowemu można dokonać profesjonalnych pomiarów 3D nawet skomplikowanych części i można też zidentyfikować charakterystyczne i kluczowe dla przyszłego projektu elementy.

Profesjonalne pomiary 3D pozwalają na lepsze budowanie

Każda osoba znająca się na budowlance wie, jakie mogą być negatywne skutki błędów podczas wznoszenia budynków. Jeśli okaże się, że budowany obiekt jest niezgodny ze stworzonym projektem, wówczas pojawia się kwestia pokrycia kosztów zburzenia błędnie wybudowanych elementów budynku oraz ponownego zbudowania ich zgodnie z planem. Kontrola w czasie rzeczywistym, jaką można dokonywać za pomocą skanerów 3D, nie jest pracochłonna, ani nie generuje wysokich kosztów. Skanery 3D dalekiego zasięgu w budowlance umożliwiają kontrolę prac budowlanych w czasie rzeczywistym bez dużego zaangażowania pracy ludzkiej. Pozwalają m.in. na kontrolę konstrukcji nośnych, wymiarów budynku poprzez porównywanie rzeczywistych pomiarów z projektem, jak również kontrolowanie rozmiarów wykopów budowlanych i poziomu osiadania budynków.

Leave a Comment