ochrona marki

Już na etapie projektowania i wstępnej koncepcji dotyczącej danego produktu, warto zastanowić się, w jaki sposób można go chronić, aby zapobiegać wszelkim naruszeniom i w razie konieczności móc reagować na przejawy wkroczenia w nasz obszar wyłączności. Ochrona marki może obejmować różne działania. Jednak najczęściej w tym kontekście mowa o prawie do firmy, a także znaku towarowego. O co chodzi w praktyce? Podpowiadamy. 

Ochrona marki a prawo do firmy

Ochrona marki w Rzeszowie i każdym innym mieście może być realizowana w taki sam sposób. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że ochrona marki zaczyna się już w momencie, kiedy rejestrują swoją firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wybierają jej nazwę. W chwili rejestracji swojej działalności pod konkretną nazwą przedsiębiorca nabywa tak zwane prawo do firmy. Z tego powodu, jeżeli zostanie ono naruszone, ma prawo żądać od podmiotu, który wykonał takie działanie zaniechania tych czynności.

Ochrona marki a znak towarowy

Prawna ochrona patentu w Przemyślu i każdej innej miejscowości to procedura, która dotyczy wynalazków mających się stać źródłem dochodu. Jest ona długa i żmudna i nie dotyczy samej marki, a jedynie produktów wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo. Z kolei ochrona marki samej w sobie może być realizowana przez zastrzeżenie znaku towarowego. W takiej sytuacji otrzymujemy prawo do wyłącznego używania takiego znaku w sposób zarobkowy na danym terytorium.

Jest to więc w praktyce monopol na oferowanie wybranych usług lub towarów na danym terytorium pod konkretnym znakiem handlowym. Warto mieć jednak świadomość, że nie każdy znak może być zastrzeżony. Musi mieć on charakter odróżniający, a dodatkowo nie może stanowić opisu usług lub towarów oferowanych przez przedsiębiorstwo. W odpowiedniej ustawie można znaleźć również szereg innych wyłączeń dotyczących znaku towarowego. Obejmują one między innymi symbole państwowe, a także sił zbrojnych.

Leave a Comment