Udar

Udar to dość często występujące zaburzenie o charakterze neurologicznym. Mamy z nim do czynienia wówczas, kiedy nagle zostaje odcięty dopływ krwi do mózgu. To stan bezpośredniego zagrożenia życia, dlatego też tak ważne jest szybkie udzielenie pierwszej pomocy. W jaki jednak sposób możemy rozpoznać, że mamy do czynienia z osobą dotkniętą udarem? Jak objawia się udar?

Czym jest udar?

W pierwszej kolejności zastanówmy się, czym tak naprawdę jest udar mózgu. Przede wszystkim warto podkreślić, że jest to swoisty rodzaj zaburzeń funkcji mózgu wywołany niewłaściwym krążeniem krwi. Przyczyny wystąpienia udaru mogą być różnorodne. Niemniej jednak bezpośrednią przyczyną jego wystąpienia jest niedokrwienie mózgu. Może ono pojawić się w następstwie zakrzepu w tętnicy, która doprowadza krew do mózg,u lub też może być ono efektem migotania przedsionków. Jednym z rodzajów udarów jest tzw. udar krwotoczny, który polega na tym ,że krew wylewa się bezpośrednio do tkanki mózgowej. Jego przyczyną może być nadciśnienie, a także nieprawidłowy przebieg procesu krzepnięcia krwi.

Jak objawia się udar?

Zatem jakie objawy są charakterystyczne dla udaru? Przede wszystkim warto wiedzieć, że szybkie rozpoznanie udaru, może przyczynić się do szybkiego i właściwego udzielenia pomocy medycznej. Dlatego też zwróćmy szczególną uwagę, jeśli występuje u nas niedowład mięśni twarzy, kończyn, czy też połowy ciała. Właśnie charakterystycznym objawem udaru jest zaburzenie czucia, które zwykle występuje tylko po jednej stronie ciała. Osoba dotknięta udarem mózgu ma problemy z rozumieniem, a także sformułowaniem wypowiedzi. Udar wywołuje również poważne zaburzenia widzenia. Może to być podwojenie obrazu, lub też ubytek w polu widzenia. Osoba dotknięta udarem ma również spore zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej. Do innych objawów udaru można zaliczyć również silny ból głowy, wymioty, czy też problemy z utrzymaniem świadomości.

Rozpoznanie udaru mózgu

Oczywiście jeśli zauważymy u siebie, lub też u innej osoby podobne objawy, to przede wszystkim jak najszybciej powinniśmy wezwać pogotowie. Tylko szybka pomoc medyczna jest w stanie uratować życie osobie która dotknięta została udarem. W dalszej kolejności osoba dotknięta udarem trafi do szpitala, gdzie zostanie poddana licznym badaniom, w celu określenia rodzaju udaru z jakim mamy do czynienia. Będzie konieczne zastosowanie tomografii komputerowej, obrazowego rezonansu magnetycznego, a także badania kardiologiczne, morfologia krwi EKG , oraz elektrokardiografia i echokardiografia.

Leave a Comment