Urządzenia smart home

Firma Dassault Systèmes poinformowała, że według oczekiwań konsumentów, inteligentne urządzenia staną się powszechne w ich domach w 2030r. To ustalenia wynikające z badania przeprowadzonego przez niezależną firmę badań rynkowych CITE Research na zlecenie Dassault Systèmes, na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Amerykanów.

Urządzenia Smart Home

Dom staje się coraz bardziej inteligentny, wykorzystując łączność, czujniki i Internet Rzeczy, aby lepiej zaspokoić potrzeby konsumentów. Zakres rozwiązań obejmuje inteligentne: oświetlenie, termostaty i urządzenia kuchenne, aż po osobistych asystentów i urządzenia do podlewania roślin. W rezultacie nasze życie domowe w coraz większym stopniu podlega cyfryzacji, co powoduje zmianę oczekiwań konsumentów wobec innowacji technologicznych i związanych z nimi korzyści.

W Polsce urządzenia z kategorii inteligentnego domu dopiero zyskują na popularności. Według danych Oferteo.pl rozwiązania smart home znalazły zastosowanie w 23% domów  budowanych w 2018 roku. Polacy najczęściej wybierali urządzenia mające zapewnić bezpieczeństwo: inteligentne czujniki, alarmy i kamery monitoringu. Jest to spójne z wynikami badania CITE Research/Dassault Systèmes, w którym około dwóch trzecich respondentów wymienia bezpieczeństwo (66%) i efektywność energetyczną (67%) jako najważniejsze zalety rozwoju technologii w domu. Dla ponad połowy zdalny dostęp (57%) i personalizacja (53%) są na trzecim miejscu wśród kluczowych korzyści.

Pozostałe wnioski z badania CITE Research Dassault Systèmes

Domy w 2030 roku będą w pełni połączone i zautomatyzowane. Około trzy czwarte respondentów spodziewa się używać inteligentnych urządzeń w swoich domach w 2030 roku – 73% chciałoby używać zdalnie monitorowanych urządzeń / rozwiązań aktywowanych głosem, a 70% oczekuje powszechności w pełni połączonych systemów inteligentnego domu.
Podczas gdy około połowa respondentów spodziewa się korzystania z wirtualnego asystenta domowego lub robota, fizyczny robot w domu lub automatycznie konfigurowalne przestrzenie (takie jak garderoba zmniejszająca się automatycznie, aby stworzyć dodatkową przestrzeń) są uważane za mniej prawdopodobne zastosowania w przyszłości.

Wiek i status materialny wpływają na podejście do nowych technologii. Młodsi respondenci (w wieku 18 – 44 lat), zamożniejsi (dochód gospodarstwa domowego powyżej 100 000 USD) i użytkownicy szybko przyjmujący nowinki techniczne częściej twierdzą, że mogą korzystać z którejkolwiek z tych technologii. Pytani o kluczowe zalety innowacyjnych technologii – młodsi uczestnicy (18 – 34 lat) przywiązują największą wagę do personalizacji – 66% osób w wieku 18 – 24 lat i 63% osób w wieku 25 – 34 lat. Personalizacja jest również kluczowa dla początkujących użytkowników technologii (23% uważa ją za zaletę nr 1).

Leave a Comment