Sprzedaż telewizorów TCL

TCL po raz kolejny poinformowało o rekordowych wynikach sprzedaży produktów TV w ujęciu ilościowym. W 2019 roku liczba dostarczonych odbiorników LCD sięgnęła 32 milionów, tj. o 12% więcej w stosunku do 2018 roku. Wolumen sprzedaży telewizorów marki TCL wzrósł tym okresie o 17%.

Sprzedaż telewizorów TCL

Sprzedaż ilościowa telewizorów Smart i 4K wzrosła odpowiednio o 19% i 31% rok do roku i stanowiła odpowiednio 85% i 51% całkowitego wolumenu sprzedaży telewizorów marki TCL. Wyniki te odzwierciedlają nieprzerwaną optymalizację portfolio produktów firmy oraz rosnącą świadomość marki. Ponadto, wolumen sprzedaży telewizorów QLED (zwanych również jako Quantum Dot) wzrósł w 2019 roku o 66%, głównie poza rynkiem chińskim.

W ujęciu ilościowym sprzedaż telewizorów marki TCL poza Chinami wzrosła rok do roku o 26% (do 13,46 mln odbiorników), z silną tendencją wzrostową na każdym z rynków regionalnych. W 2019 roku firma nadal umacniała pozycję lidera w Ameryce Północnej, gdzie sprzedaż telewizorów marki TCL odnotowała wzrost rzędu 14%. Zgodnie z najnowszym raportem Grupy NPD telewizory marki TCL w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku uplasowały się w Stanach Zjednoczonych na 2 miejscu pod względem sprzedaży ilościowej. W Europie, w tym samym roku wolumen sprzedaży telewizorów marki TCL wzrósł o 35%, a w czwartym kwartale nawet o 54%. W czołówce rynków europejskich znalazły się Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy, gdzie wzrost rok do roku wyniósł, odpowiednio 264%, 262% i 203%.

W miarę rozbudowywania przez TCL kanałów dystrybucji na rynkach wschodzących, sprzedaż ilościowa w 2019 roku wzrosła tam o 41%. Najlepsze wyniki w regionie osiągnięto w Indiach, Argentynie, Australii i Rosji, ze wskaźnikiem wzrostu rok do roku na poziomie, odpowiednio, 151%, 121%, 79% i 46%.

Leave a Comment