przewoz towarow niebezpiecznych

Przewożenie towarów objęte jest wieloma regulacjami, których spełnienie ma zapewnić jak największe bezpieczeństwo osobie, która się tym zajmuje oraz całemu otoczeniu. Na niektóre towary są nałożone jednak jeszcze większe ograniczenia. Świetnym przykładem są towary ADR. Na czym polega ich przewóz i kto może go dla nas wykonać?

Komu powierzyć transport towarów ADR i czym one są?

W dużym skrócie towary ADR to materiały niebezpieczne, czyli na przykład wybuchowe, łatwopalne, zakaźne, czy też żrące. Z tego powodu przewóz towarów ADR musi być realizowany przez wyspecjalizowaną firmę, która zaoferuje sprzęt oraz pracowników mogących zajmować się taką właśnie działalnością.

Przewóz towarów ADR można powierzyć na przykład firmie AZ Transport, w której ofercie znajduje się także międzynarodowa spedycja towarów. Jest ona nam w stanie zaoferować przewóz towarów ADR praktycznie każdej klasy. Wyjątkiem jest tylko klasa 1, która dotyczy materiałów wybuchowych oraz klasa 7, do której zaliczamy materiały promieniotwórcze.

Jak wygląda transport ADR?

Przede wszystkim do transportu ADR potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze zestaw ciężarowy, który jest przystosowany do transportu danego rodzaju ładunków, a także odpowiednio oznaczony. W wypadku ładunków ADR konieczne jest bowiem umieszczenie oznaczeń dotyczących tego, jaki dokładnie ładunek jest przewożony z pomocą tego samochodu ciężarowego. Jest to bardzo pomocne w razie nieprzewidzianych wypadków, gdy na przykład dojdzie do pożaru.

Ponadto konieczny jest kierowca, który posiada zezwolenie do przewozu towarów ADR danej klasy. Zazwyczaj trzeba zdobywać uprawnienia na każdą klasę z osobna. Jest ich łącznie 9. Są to kolejno materiały wybuchowe (klasa 1), gazy (klasa 2), materiały ciekłe zapalne (klasa 3), materiały samozapalne lub wytwarzające gazy palne (klasa 4), utleniające (klasa 5), trujące i zakaźne (klasa 6), promieniotwórcze (klasa 7), żrące (klasa 8) oraz różne, czyli takie, które są niebezpieczne, lecz nie da się ich przydzielić do żadnej z pozostałych 8 klas (klasa 9).

Leave a Comment