nieruchomosci

Księgi wieczyste to dokumenty, które potwierdzają własność nieruchomości. Rejestr Ksiąg Wieczystych powinien być sprawdzany w pierwszej kolejności, jeżeli masz zamiar kupić jakąkolwiek nieruchomość. Jak to zrobić? Jak założyć i dokonać wpisu w księdze, dowiesz się tego poniżej.

co powinno się w niej znajdować?

Księga wieczysta jest wiarygodnym i prawnym źródłem informacji o danej nieruchomości. Dostępność całego rejestru numerów ksiąg wieczystych jest jawna. Można uzyskać wszystkie informacje przy sądzie rejonowym w określonej miejscowości. Księga wieczysta ma formę tabeli w której są zawarte wpisy najważniejszych informacji na temat danej nieruchomości, które muszą być poparte przez złożone wcześniej wnioski o wpis w księdze wieczystej.

Wszystkie księgi wieczyste składają się z czterech działów, które mają pogrupowane dane odnośnie określonej nieruchomości.

  • Pierwszy dział- umożliwia zlokalizowanie nieruchomości oraz zawiera podstawowe dane odnośnie przezaczenia
  • Drugi dział- informacje o prawnym właścicielu
  • Trzeci dział- informacje o ciążących na działce obciążeniach
  • Czwarty dział- dotyczy hipoteki, która została przyjęta

Jak założyć księgę wieczystą?

Księga wieczysta może być założona dla każdej nieruchomości, która jest oddzielnie wyodrębniona, może być to budynek, który jest niezależny od gruntu, lokal mieszkalny lub użytkowy, a także samodzielny garaż. Założenie księgi wieczystej w Polsce nie jest obowiązkowe, jednak bez niej ciężka może okazać się późniejsza sprzedaż nieruchomości, ponieważ nikt nie chce kupować w ciemno. To samo tyczy się banków, które niechętnie udzielają kredytu hipotecznego bez założonej księgi wieczystej.

Opłaty które są związane z księga wieczystą to przede wszystkim jej założeniem. Aby otrzymać nr księgi wieczystej trzeba liczyć się z kosztem 100 złotych. W późniejszym użytkowaniu, płacimy już tylko za dokonanie wpisu do księgi wieczystej. W zależności od rodzaju wpisu ceny wahają się między 100 a 200 złotych.

Jak sprawdzić numer księgi wieczystej?

Aby znaleźć księgę wieczystą określonej nieruchomości ,należy znać jej numer, który jest wydawany przy jej założeniu. W rejestrze który jest dostępny online nie ma możliwości sprawdzenia księgi wieczystej po numerze działki, nazwisku właściciela lub jej położeniu. Należy mieć bezwzględnie nr księgi wieczystej, który powinien udostępnić nam bez problemu właściciel.

Aczkolwiek kiedy nie mamy dostępu do nr księgi wieczystej, możliwe jest skorzystanie z adresu nieruchomości. Aby znaleźć księgę wieczystą po numerze działki, musimy wykorzystać do tego numer ewidencyjny, który jest unikatowy. Następnie wpisać go w odpowiedni, jednak płatny program, który udostępni nam nr księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości.

Co powinno nas zainteresować przy przeglądaniu księgi wieczystej?

W przypadku założonej księgi wieczystej nie ma drogi na skróty, należy podczas zakupu sprawdzić wszystkie cztery działy w niej zawarte. Zarówno dane właściciela, działki jak i wszystkie wpisy, i długi jakimi jest obciążona.

Zwróćmy uwagę na to czy osoby trzecie nie posiadają jakichkolwiek praw do nieruchomości, jak wygląda hipoteka mieszkania i czy kupując posiadłość nie wiążemy się z długami zaciągniętymi przez właściciela.

W przypadku gruntów, warto zwrócić uwagę na to czy jest to działka samodzielna, czy jest to działka należąca do większego gruntu, który został podzielony na mniejsze działki. Tu trzeba patrzeć czy kupując, jedną z nich, zyskujemy samodzielność i czy właściciel nie pozostawia dla siebie żadnego prawa własności.

Jeśli decydujemy się na zakup nieruchomości bez księgi wieczystej, należy sprawdzić przynajmniej wpisy do księgi wieczystej gruntu, na którym się znajduje. Natomiast jeżeli właściciel nie posiada takiego dokumentu i może nam przedłożyć jedynie akt własności ziemi, to powinniśmy uważać i poważnie zastanowić się nad kupnem.

Sprawdź nasz skup nieruchomości – https://bnonline.pl/skup-nieruchomosci/

Leave a Comment