frezowanie cnc

Frezowanie CNC jest jednym z najczęściej prowadzonych procesów obróbki CNC. Na czym ono polega i z jakich etapów się składa?

Na czym polega proces frezowania CNC?

Frezowanie CNC (skrót pochodzi od angielskiego Computer Numerical Control) to proces obróbki skrawaniem służący do usuwania materiału z przedmiotu obrabianego za pomocą frezów obrotowych.

Proces ten jest kontrolowany przez skomputeryzowane maszyny, aby precyzyjnie wytwarzać złożone kształty, których przygotowanie jest bardzo trudne z wykorzystaniem innych metod obróbki.

Jak odbywa się proces frezowania CNC?

Przeprowadzenie procesu frezowania CNC odbywa się etapami, do których zaliczane są:

Przygotowanie projektu

Proces rozpoczyna się od stworzenia projektu cyfrowego za pomocą oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Projekt zawiera dokładne informacje dotyczące wytwarzanej części.

Programowanie maszyny do CNC

Po przygotowaniu projektu jest on konwertowany do odpowiedniego formatu, który jest możliwy do odczytania przez maszynę CNC. Odbywa się to za pomocą oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM), które wytwarza instrukcje dla maszyny.

Przygotowanie materiału obrabianego

Następnie przygotowuje się obrabiany materiał, na przykład blok lub arkusz metalu, tworzywa sztucznego lub innego materiału. Jest on umieszczany we frezarce. Należy pamiętać o tym, że materiał ten musi być odpowiednio ustawiony i wyrównany, aby uzyskać dokładny wyrób.

Zastosowanie narzędzia

W kolejnym kroku wykorzystuje się odpowiednie narzędzia skrawające, które nazywane są frezami. Dopasowuje się je na podstawie obrabianego materiału, sposobu wykończenia powierzchni i złożoności części.

Przygotowanie frezarki CNC

Frezarka CNC musi być odpowiednio przygotowana do wykonania pracy. Wymagane jest w tym przypadku przygotowanie programu CNC wygenerowanego w oprogramowaniu CAM i skonfigurowanie ustawień maszyny, aby można było wykonać niezbędne prace.

Prowadzenie obróbki CNC

Frezarka CNC prowadzi następnie proces obróbki, odcinając materiał w celu uzyskania pożądanego produktu. Parametry cięcia są precyzyjnie kontrolowane, aby uzyskać maksymalną dokładność.

Wykańczanie obiektu

Po zakończeniu frezowania część może zostać poddana dodatkowym procesom wykończeniowym, takim jak usuwanie zadziorów, polerowanie lub obróbka powierzchni, w celu uzyskania odpowiedniego wyglądu.

Wobec tego frezowanie CNC jest procesem odbywającym się w kilku etapach, aby uzyskać gotowy wyrób spełniający wymagania projektowe.

Leave a Comment