faktoring a kredyt

Tradycyjne kredyty to najpopularniejsze źródło finansowania firm. Faktoring natomiast to stosunkowo nowa usługa przebiegająca na zupełnie innych warunkach, dzięki której wiele przedsiębiorstw nie potrzebuje kredytów ani pożyczek. Dlaczego zamiast wnioskować o kredyt, lepiej zdecydować się na faktoring? Na czym polega, jak go uzyskać i w jaki sposób jest w stanie zapewnić firmie płynność finansową?

Na czym polega faktoring i kto może z niego skorzystać?

W ramach faktoringu przedsiębiorstwo po wystawieniu faktury sprzedaje ją faktorowi, czyli firmie oferującej tego rodzaju usługi, o której więcej przeczytać można pod adresem https://pragmago.pl/faktoring-online/. Faktor od razu po wykupieniu faktury opłaca ją, zwykle w formie zaliczki sięgającej do 90% jej wysokości. Reszta kwoty wypłacana jest w momencie opłacenia faktury przez kontrahenta.

Faktoring to wygodne rozwiązanie dla firm wystawiających faktury z długim terminem spłaty. Nie wszyscy klienci opłacają je od razu, a środki finansowe, często niezbędne do zapłaty własnych zobowiązań, pozostają zawieszone. Firmy faktoringowe zaliczkują faktury natychmiastowo, a jedyne, co zmienia się względem kontrahentów, to numer konta bankowego, na które powinni wpłacić należność.

Usługa faktoringu skierowana jest zarówno do dużych firm, jak i małych, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych. Korzystają z niej przedsiębiorstwa działające w wielu branżach i to nie tylko na terenie Polski, ale także międzynarodowo.

Faktoring a kredyt – najważniejsze różnice finansowania

Żeby firma otrzymała kredyt bankowy, musi spełnić wiele warunków dotyczących przede wszystkim jej płynności finansowej i stabilnego miejsca na rynku. Już tu można wymienić pierwszą znaczącą różnicę pomiędzy kredytem a faktoringiem. Zasady przystąpienia do tej usługi są inne i znacznie łatwiejsze do spełnienia, dzięki czemu faktoring jest bardziej przystępny dla wielu przedsiębiorstw, w tym także małych, z problemami finansowymi, albo dopiero wkraczających na rynek.

Najważniejsze różnice pomiędzy kredytem a faktoringiem odnoszą się do sposobu ich przyznawania i dostępu do otrzymanych środków finansowych. Firma składająca wniosek o kredyt bankowy musi wyrazić zgodę na weryfikację jej zdolności kredytowej. To na jej podstawie bank jest w stanie ocenić, czy firma będzie w stanie regularnie spłacać zobowiązanie i jak duże jest ryzyko jej niewypłacalności w najbliższym czasie.

W przypadku faktoringu wypłacalność firmy nie jest tak ważna, jak zdolność do terminowego opłacenia faktury przez kontrahentów. To oni są więc weryfikowani pod kątem sytuacji finansowej, dzięki czemu z faktoringu mogą korzystać również przedsiębiorstwa z niską zdolnością kredytową.

Decyzja kredytowa bywa wydawana po długim czasie od złożenia wniosku i często wymaga dostarczenia wielu dokumentów potwierdzających stan finansowy firmy. Z usługi faktoringu natomiast można skorzystać nawet w tym samym dniu, w którym podpisało się odpowiednią umowę z faktorem. Za przekazane faktury firma dostaje natychmiastową zaliczkę przelewaną na wskazane konto następną sesją bankową. Cały proces jest więc znacznie uproszczony, dodatkowo oferując usługi takie jak przejęcie odpowiedzialności za niewypłacalność dłużników i prowadzenie windykacji.

Leave a Comment